Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

Nieuwsbrief oktober 2016

Najaar 2016
Na onze succesvol verlopen Regionale Ontmoetingsdag in het Evoluon is er een moment van bezinning geweest. Als Stichting zijn we druk geweest met vele momenten in het kader van de bevrijding van Zuid Oost Brabant.


September was een drukke maand, Market Garden werd herbeleefd en onze bevrijders van toen, zijn ook nu weer op bezoek geweest en hebben hun verhalen gedeeld.
We waren aanwezig bij de eerste nieuw ingeslagen weg, ‘herdenken Brabants gesneuvelden’. In het vervolg zal dit jaarlijks in de derde week van september in Waalre plaatsvinden. De provincie had het initiatief genomen tot deze verandering, om stil te staan bij de ‘Brabantse’ gesneuvelden van toen en ook recente missies. De nadruk ligt ook hier op onze zwaar bevochten vrijheid. We blijven herdenken en erkennen dat dit niet voor niets is geweest. Dat is ook het verhaal van onze huidige veteraan, die ingezet wordt voor de vrijheid van anderen en onze kinderen.

Nieuwe periode breekt aan, toekomst kansen zien.
Op vrijdag 14 oktober kwam de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma op bezoek in ons ontmoetingscentrum. Samen met zijn echtgenote werden ze rondgeleid en konden zij met onze veteranen spreken. Vol bewondering en respect luisterden zij naar hun verhalen en genoten zichtbaar. Ook de dochter van een veteraan (Anjerkind) vertelde haar verhaal.
In Jorritsma hebben we een waardige opvolger gevonden die onze inzet enorm waardeert en respecteert. We wensen onze burgervader een mooie toekomst in Eindhoven toe en bieden hem de Brabantse Buurt Kameraadschap aan, voor nu en altijd.
Deze maand komt ook onze Raad van Advies op bezoek in onze bestuursvergadering. Gezamenlijk maken we een beleid om ook de toekomst goed door te komen. De aandacht zal gericht worden op de veteraan die nu ons ontmoetingscentrum nog niet kent.

We starten met een project met het Fontys Hogeschool in Eindhoven om met 4e jaars studenten een onderzoek te doen naar onze gezamenlijke toekomst waarin we het verhaal van de stichting onder het voetlicht kunnen brengen. We hopen op uw medewerking als ze bij u langskomen. Veel wordt gesproken over de communicatie, maar we zijn zelf de ambassadeurs van de boodschap. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, daar moet elke dag aan worden gewerkt en zeker in de huidige tijd.

- Let op onze activiteitenagenda en meld u aan voor onze nieuwsbrief. We hopen u dan beter te kunnen informeren. Zijn er zaken goed, vertel het de ander. Zijn er verbeterpunten, vertel het ons.

Een ieder is Welkom in ons Ontmoetingscentrum de Treffer.
Op naar een mooie en gezonde winter 2016,
Huub Vleeshouwers

Ps. WerkmansBorrel elke ‘laatste vrijdag’ van de maand, vanaf 15 uur!

Copyright © 2019 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.