Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

Weblinks

Hier vind je links naar externe webpagina's van: veteranen organisaties, partners van SVBZO, ECHOS Homes, Zorgorganisaties en links voor scholen.

 

Verantwoordelijkheid

De Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waar naar gelinkt wordt.  

 

Agenda

 

Hier komt binnenkort de uitleg hoe u zichzelf voor een activiteit kunt inschrijven.

 

Nieuwsbrieven

 

Hier komt binnenkort de mogelijkheid tot inschrijven voor de nieuwsbrief.

 

Disclaimer

De Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) streeft ernaar om de privacy van de bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. Om duidelijk te maken hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers omgaan, hebben wij een Privacy Statement opgesteld. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle pagina’s die zijn ondergebracht op de website onder de domeinnamen www.svbzo.nl en www.stichtingveteranenbrabantzuidoost.nl. Dit Statement geldt niet voor websites van andere organisaties en/of bedrijven, waarvan de links op onze website kunnen voorkomen.
De SVBZO is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waar wij naar verwijzen. 

Privacy Statement

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier of e-mail. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld.

Via de website gegenereerde persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. De SVBZO verschaft andere organisaties ook op generlei wijze toegang tot deze gegevens. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over nieuws, activiteiten en projecten van de SVBZO. Als u op deze informatie geen prijs stelt,  kunt u dit schriftelijk melden bij de SVBZO, Smitsstraat 17, 5611 HM Eindhoven of dit via het contactformulier laten weten.

De website van de SVBZO wordt gehost vanuit een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die bij ons bekend zijn. De server verzamelt naast gegevens over datum en tijdstip van uw bezoek aan onze website, ook het internetadres van de server, die u doorverbond met onze website. Wij gebruiken deze gegevens ter verbetering van de website, voor het evalueren van verkeersstatistieken tevens om na te gaan welke onderdelen van de website relatief vaak worden bezocht. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. 

Cookies

Wij maken op onze site soms gebruik van cookies om bezoekers in staat te stellen bepaalde opties aan te passen, maar gebruiken geen cookies om uw surfgedrag te volgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat van onze site naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens wordt opgeslagen op uw vaste schijf, zoals de domeinnaam en de hostcomputer, vanwaar u internet bezoekt, het
IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website, waarvan u direct naar onze website bent gelinkt. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website om dit te kunnen verbeteren. 

Toelichting na inloggen

U bent zojuist ingelogd op het afgeschermde deel van de website van Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO). Door het inloggen op dit deel van de website geeft u aan, dat u zich er van bewust bent dat, documenten en informatie op dit deel van de website uitsluitend voor het gebruik door de SVBZO bedoeld zijn.

Misbruik
Bij de constatering van misbruik van de documenten of informatie, die via dit deel van de website toegankelijk zijn, zult u worden uitgenodigd voor een gesprek met het Bestuur.
Het bestuur heeft ten allen tijde het recht om opdracht te geven tot het deactiveren van uw inlogcode. 

Het bestuur van SVBZO

Toelichting inloggen

Dit is de toegang tot een afgeschermd deel van de website, uitsluitend bedoeld voor het Bestuur, de Raad van Advies en de vrijwilligers van Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO).
Als u niet tot deze groepen behoort, of niet beschikt over een geldige inlogcode kunt u niet inloggen op dit deel van de website. 

Inlogcode 

Als u wel beschikt over een inlogcode, maar problemen ondervindt met het inloggen, kunt u contact opnemen met onze website beheerder.

Voorwoord

Voorwoord (toenmalige) Burgemeester Alexander Sakkers.

Eindhoven: Lichtstad, innovatieve cultuur- en designstad, bekend om haar bedrijven met hoogwaardige technologie, geweldige sportieve prestaties en veel evenementen.
Dit alles zouden we niet hebben zonder de mensen aan wie we onze vrijheid en vrede te danken hebben: de Veteranen.
Als stad hebben we zeker een verantwoordelijkheid naar de veteranen, maar ook bij het feit om stil te staan bij de vrede en vrijheid in ons land, en Eindhoven in het bijzonder.
We doen dit door jaarlijks de bevrijding van de stad te vieren tijdens de 18 Septemberfeesten, maar ook door een grote steun te zijn voor de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost. 

Het is mijn wens om Eindhoven, op de korte termijn, het centrum te laten zijn voor de Veteranenzorg in de regio. Dit doel kunnen we onder meer verwezenlijken door de Stichting in de gelegenheid te stellen om een Ontmoetingscentrum voor veteranen te openen. 
Het gaat om een Ontmoetingscentrum, waar iedere veteraan en zijn/haar partner zich thuis kunnen voelen. Een huis met een voor hen bekende militaire ambiance, waar zij met anderen terug kunnen blikken op vroegere tijden.
Een huis waar een brug geslagen wordt tussen jonge en oude veteranen. 

Ik wens hierbij het Bestuur van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost heel veel succes bij het verwezenlijken van de door hen gestelde doelstellingen. 

 

Drs. A.B. Sakkers,                                                         

Voormalig Burgemeester gemeente Eindhoven. 

Welkomswoord

Veteraan zijn heeft nu een betekenis; door de jaren heen hebben Nederlandse mannen en vrouwen zich bereid verklaard om voor onze samenleving op te komen.
Vrijheid is een groot goed en sinds WO II zijn we ons er zeer bewust van geworden. Al vele jaren genieten wij van een relatieve rust in Europa die we hopelijk nog jaren kunnen koesteren. Om deze vrijheid te kunnen delen gaan er nog steeds militairen op missie naar het buitenland.
Vele van onze veteranen zijn in situaties terecht gekomen, situaties die alleen de maten die erbij waren kunnen begrijpen. Het zijn de verhalen die verteld moeten worden, die gedeeld moeten worden met je partner, kinderen, vrienden en overigen. Helaas is het moeilijk om te vertellen wat het met je doet, zo’n uitzending ver van huis.
De nieuwe tijd geeft allerlei mogelijkheden om te communiceren, maar niets is zo sterk als het echte verhaal, het verhaal dat in je binnenste zit.Soms komt "de beleving" terug, vaak op onverwachte momenten, dan word je weer aan die (moeilijke)periode herinnerd en trek je je terug. Even alleen om met je maten te zijn, dan komen ook weer de beelden, de lach maar ook het verdriet om wie je mogelijk hebt achtergelaten. Ver van huis worden vriendschappen gesloten, lief en leed gedeeld. Weer terug in Nederland ben je veteraan, ben je anders dan toen je vertrok, je bent iemand die iets heeft mee gemaakt. 

Uit erkenning maar ook uit eerbetoon hebben wij van de gemeente Eindhoven in 2007 een Ontmoetingscentrum gekregen om onze verhalen te delen. Je bent van harte welkom in het Veteranen Ontmoetingscentrum ‘de Treffer’. Ik hoop je binnenkort te mogen begroeten, bij een van de activiteiten van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost. 

Huub Vleeshouwers
Voorzitter Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

 

Mission Statement

Bij de oprichting van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) is onderstaande
‘Mission statement’ geformuleerd: 

De Stichting zal met behulp van het Veteranen Ontmoetingscentrum de veteraan, indien hij/zij daar behoefte aan heeft, in de gelegenheid stellen om in een voor hem/haar vertrouwde omgeving, andere veteranen te ontmoeten. Maar ook om activiteiten te ontplooien naargelang hun behoefte.
De SVBZO stelt zich daarbij facilitair op. 

Militairen komen soms ‘anders’ terug van een Missie. Denk daarbij in het uiterste geval aan een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) of een lichamelijke verwonding.
In het Ontmoetingscentrum bestaat de mogelijkheid tot het verlenen van nuldelijnsondersteuning, door de gastvrouwen en –heren. 
Men kan ook gewoon hun ‘verhaal’ aan anderen kwijt; indien nodig kan er geholpen worden bij het tot stand brengen van contacten met professionele hulpverleners. 
In het Veteranen Ontmoetingscentrum ‘de Treffer’, bestaat eveneens de mogelijkheid om een afspraak te maken met alle soorten professionele hulpverleners die kunnen worden geconsulteerd. 

De Stichting streeft er naar om meer bekendheid te genereren binnen de burgerij van Zuidoost Brabant voor het fenomeen ‘Veteraan’ en vraagt daarmee ook om maatschappelijke erkenning. Daarbij streeft de Stichting naar een ‘paraplu’-functie voor alle veteranenverenigingen binnen de regio en participatie op diverse sociale-maatschappelijke gebieden in de regio. 

Bovenstaande wordt anno 2013 nog steeds onderschreven door het huidige Bestuur. 

 

 

Welkom bij de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

 

SVBZO: 10 jaar Ontmoetingscentrum de Treffer, 16 juni 2018.


We staan  aan de vooravond van 75 jaar bevrijding van Brabant en inmiddels zijn vele mannen en vrouwen ingezet in het kader van de Vrijheid. De Treffer is nog steeds de ontmoetingsplek waar verhalen gedeeld mogen en kunnen worden. De scholen in de regio doen vaker dan ooit een beroep op ons. Alles in het teken van herkenning en erkenning van de Veteraan. Wat is nu een veteraan? Dat is soms moeilijk uit te leggen. Na het opschorten van de dienstplicht hebben we een beroepsleger dat steeds meer word gezien als een bedrijf. Ingezet voor Veiligheid en Vrijheid voor ons allen, tot ver buiten onze landsgrenzen. ‘Samen bouwen aan de Toekomst’, is nu het credo van de Landmacht.


Vanaf 2000 heeft de nieuwe veteraan zijn intrede gedaan,  de zogenaamde 3e generatie en dat zijn ook jongens en meiden van deze tijd, de moderne tijd. Als Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost zijn we nu nog meer dan ooit op zoek naar de Toekomst. Samen met alle veteranen, hun partners en kinderen en de bewoners van onze regio willen we stilstaan bij de vrijheid en welvaart. Daarom staan we in de komende periode nog meer dan ooit Stil bij de bevrijding. Op vele plaatsen zijn we aanwezig.


Beleid 2018 en verder


Onze doelstelling is op de eerste plaats gericht op het ontmoeten van de veteraan en zijn omgeving. Daarvoor is ‘De Treffer’ het centrale ontmoetingscentrum van waaruit de ondersteuning in het MRE gebied geregeld kan worden. De openingstijden en activiteiten bieden de veteraan en zijn omgeving de gelegenheid om verhalen te delen, saamhorigheid te tonen en kameraadschap te ervaren. We streven ernaar om voor iedereen een thuis te zijn (die hierom vraagt, soms met wat hulp), maar dan zijn er onze gastheren en vrouwen om gezelligheid te brengen en een praatje te maken. We willen het positieve beeld uitdragen van de Veteraan die van grote waarde is voor de maatschappij door actief betrokken te zijn in de maatschappij. Dat doen we als veteraan in de klas maar ook door samen te werken. De regionale Ontmoetingsdag staat op de agenda en we zijn in gesprek met de gemeentes, maar er is nog geen datum vastgesteld.


We streven ernaar om ook de jongere veteranen te bereiken, maar dat is een grote uitdaging, dus help ons om hen te vinden, te boeien en te binden. Iemand die iets wil organiseren kan daarom bij ons terecht en indien mogelijk willen we hen graag faciliteren. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers dus als je nog wat tijd over hebt laat het weten.

 

‘Samenwerken’ is ons thema voor 2018!

 

Copyright © 2020 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.