Projecten

Binnen en buiten het ontmoetingcentrum “de Treffer” organiseerd de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) gevarieerde activiteiten. Het exploiteren van ontmoetingcentrum "de Treffer" is een belangrijke activiteit voor de SVBZO. Het betreft het verzorgen en het mogelijk maken van de huiskamer activiteit en het organiseren van projecten door het jaar heen. Een aantal projecten wordt door externe partijen georganiseerd. Het geheel aan activiteiten maakt het bezoeken van het veteranen ontmoetingcentrum aantrekkelijk en iedereen kan dan ook deelnemen.

 

Alle activiteiten die niet regulier zijn (dat wil zeggen niet wekelijks of maandelijks terugkeren) noemen we projecten. Een project kenmerkt zich door het hebben van een duidelijk beginpunt en een duidelijk eindpunt. Het kan dus zijn dat een project jaarlijks of half jaarlijks en soms eenmalig plaatsvindt. Om het geheel organisatorisch en financieel te kunnen volgen is, voor dat een project kan starten, de instemming van het bestuur van de stichting noodzakelijk. Daarvoor is een projectaanvraagformulier ontwikkeld. Op dit aanvraag formulier is naast de doelstelling, datum, planning, de reikwijdte van het project, ook de projectverantwoordelijkheid en de kosten(dekking) omschreven. Ook dient aangegeven te worden hoe de aanmelding en registratie van de deelnemers  uitgevoerd zal worden. Als voldaan wordt aan alle voorwaarden, zal het bestuur akkoord geven voor het project en deze op de activiteitenkalender plaatsen. 

Copyright © 2020 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.