Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) bestaat uit:

  • Voorzitter: Genmaj. (bd) Harm de Jonge
  • Secretaris: Kol. (bd) drs. Rob Sondag
  • Algemene lid: Drs. Hans Martin Don
  • Algemeen lid: Caecilia Johanna van Peski
  • Algemeen lid: Raymond van de Wouw

Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren of gevoerde beleid van het bestuur van de SVBZO. De RvA vergadert cfm de statuten tenminste een maal per jaar met het bestuur, met als doel het bespreken van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. 

Daarnaast heeft de RvA een instemmingsrecht ten aanzien van de jaarstukken van de stichting.
Dit geschiedt met het oog op het in stand houden van een financieel stabiele stichting. 

JAARVERSLAG 2017
Met deze link kunt u het jaarverslag bekijken of downloaden

Jaarverslag 2017

Copyright © 2019 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.