Steun SVBZO

Er zijn verschillende manieren waarop u de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) zou kunnen steunen. Zo zou u vrijwilliger, donateur, begunstiger of sponsor kunnen worden. 

Sinds de oprichting is de SVBZO in de gelukkige omstandigheid, dat er een groep vrijwilligers zich heeft ingezet en nog steeds inzet voor de SVBZO.
Ook de gemeenten van het Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de Legerplaatsen uit de regio bieden hulp, door het ter beschikking stellen van fondsen, goederen en mensen. 
Evenals een aantal bedrijven uit de regio die ons in het verleden hebben gesteund.
Dit heeft de SVBZO gebracht tot haar huidige positie in de regio Zuidoost Brabant, maar ook in heel het land.

Echter, dit kunnen we niet in stand houden zonder (nieuwe) vrijwilligers, donateurs, begunstigers en sponsoren.
Daarom zijn nieuwe vrijwilligers, donateurs, begunstigers en sponsoren van harte welkom. Als u overweegt om u aan te melden als vrijwilliger, uzelf of uw bedrijf/organisatie de SVBZO wilt steunen, gaan wij heel graag het gesprek met u aan om de mogelijkheden te bespreken.

 

Donateurs, begunstigers en sponsoren

Zonder donateurs, begunstigers en sponsoren is de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO), niet in staat om het Ontmoetingscentrum te exploiteren, activiteiten en projecten te organiseren in de regio Zuidoost Brabant.
Het bestuur van de SVBZO is derhalve ook continue actief bezig met het werven van fondsen. 

Als u besluit om aan de SVBZO te willen doneren/sponsoren, zijn wij, als Bestuur met alle veteranen, u daar in de eerste plaats heel erg dankbaar voor. 
Wij zien het als een blijk van waardering voor ons en het werk dat de veteranen, namens het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de (vredes) missies, hebben uitgevoerd. 

Natuurlijk is het mogelijk om direct uw donatie te storten op de rekening van de SVBZO.
Wij hechten er veel waarde aan om contact te hebben en te houden met onze donateurs, begunstigers en sponsoren. Vandaar dat wij u verzoeken contact op te nemen met onze penningmeester, zodat er tijdens een gesprek besproken kan worden hoe u ons wilt/kunt ondersteunen.  

Jaarverslag
In ons jaarverslag zal in de financiële paragraaf worden opgenomen hoeveel en welke donaties er binnen zijn gekomen. Als aanvulling daarop zal worden aangegeven waaraan geldelijke middelen, goederen en diensten zijn besteed. 

Definitie van een donateur of begunstiger
Een donateur of begunstiger is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de SVBZO van geldelijke middelen, goederen of diensten voorziet. In de hoop dat de SVBZO hierdoor beter zijn doelstellingen kan nastreven. 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost heeft een ANBI status.
Bij een donatie kan dit belastingvoordeel opleveren.
- Er zijn geen inkomsten voor de bestuurders en vrijwilligers van de stichting voor het geleverde werk binnen de stichting -
RSIN/fiscaal nummer: 8168.63.477


Bankgegevens Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost
Als u geld wilt overmaken ten gunste van de SVBZO, kunt u dat als volgt doen: 

Pennm SVBZO te Helmond

Rekeningnummer  NL53 INGB 0001 9650 62

O.V.V. Donatie, uw naam persoon/bedrijf/organisatie, telefoonnummer of mail adres.

Copyright © 2020 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.