Steun SVBZO

Er zijn verschillende manieren waarop u de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) zou kunnen steunen. Zo zou u vrijwilliger, donateur, begunstiger of sponsor kunnen worden. 

Sinds de oprichting is de SVBZO in de gelukkige omstandigheid, dat er een groep vrijwilligers zich heeft ingezet en nog steeds inzet voor de SVBZO.
Ook de gemeenten van het Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de Legerplaatsen uit de regio bieden hulp, door het ter beschikking stellen van fondsen, goederen en mensen. 
Evenals een aantal bedrijven uit de regio die ons in het verleden hebben gesteund.
Dit heeft de SVBZO gebracht tot haar huidige positie in de regio Zuidoost Brabant, maar ook in heel het land.

Echter, dit kunnen we niet in stand houden zonder (nieuwe) vrijwilligers, donateurs, begunstigers en sponsoren.
Daarom zijn nieuwe vrijwilligers, donateurs, begunstigers en sponsoren van harte welkom. Als u overweegt om u aan te melden als vrijwilliger, uzelf of uw bedrijf/organisatie de SVBZO wilt steunen, gaan wij heel graag het gesprek met u aan om de mogelijkheden te bespreken.

 
Copyright © 2019 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.