2-de lijnszorg

Wanneer blijkt dat een (gespecialiseerde) behandeling nodig is, zal de maatschappelijk werker samen met de cliënt een plan opstellen en een verwijzing regelen naar een van de LZV-zorgpartners in de tweede lijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om psychotherapeutische of psychiatrische behandeling of begeleiding, zorg in verband met verslavingsproblemen en begeleiding of behandeling van het gezin. Zoals eerder gezegd, betreft deze zorg steeds uitzendgerelateerde stoornissen waaronder ook een (complexe) posttraumatische stress stoornis (PTSS). Daarbij is er de mogelijkheid van een individuele behandeling, een dagbehandeling of een klinische opname. 

Voor zover dat mogelijk is, kan de veteraan kiezen tussen zorg van een militaire of van een civiele zorginstelling. Het streven is om iedereen zo dicht mogelijk bij zijn of haar woonplaats te behandelen. Bij ingewikkelde problematiek moet soms verwezen worden naar instellingen die meer gespecialiseerd zijn. In dat geval en als er meerdere instellingen bij de zorg betrokken zijn, krijgt de veteraan een zorgbegeleider toegewezen. Deze zorgbegeleider fungeert als contactpersoon en begeleidt het hele zorgproces. 

Na verwijzing naar een tweedelijns instelling volgt een uitgebreide intake. Daarin wordt onder meer gekeken naar de aard en ernst van de klachten, de relatie met de uitzending(en), de specifieke hulpvraag van de veteraan en de behandelmogelijkheden. Na afronding van deze intake volgt een (behandel) advies dat met de veteraan wordt doorgesproken. Alle hieronder vermelde behandelinstellingen zijn aangesloten bij het Landelijk Zorgsysteem (LZV) voor Veteranen. De instellingen kunnen eventueel rechtstreeks benaderd worden, maar voor een intake wordt altijd (alsnog) het Centraal Aanmeldpunt (CAP) ingeschakeld. 

 

Militair Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)

Lundlaan 1, 3584 EZ Utrecht
Postbus 90000, 3509 AA Utrecht
Tel: 030-2502650
Web site: www.defensie.nl/cdc/gezondheidszorg/geestelijke_gezondheidszorg 

 

GGZ Noord-Drenthe

Gebouw Tripolis
Beilerstraat 197, 9401 PJ Assen
Postbus 300007, 9400 RA Assen
Tel: 0592-334811
Web site: www.ggzdrenthe.nl  

 

Reinier van Arkel, Psychotraumacentrum Zuid-Nederland

Bethaniestraat 2, 5211 LJ ’s Hertogenbosch
Postbus 70058, 5201 DZ ’s Hertogenbosch
Tel: 073-6586111
Web site: www.rvagroep.nl  

 

Gespecialiseerde tweede lijn

In de tweede lijn van het LZV bieden de volgende instellingen gespecialiseerde behandelingen en topklinische zorg:  

Centrum ‘45

Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oestgeest
Tel: 071-5191500

 

Nienoord 5, 1112  XE Diemen
Tel: 020-6274974 

 

Tel: 0800-2245245 (bureau aanmelding en informatie, voor vragen over behandelingen)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.centrum45.nl 

 

Sinai Centrum

Laan van Helende Meesters 2, 1186 AM Amstelveen
Postbus 2063, 1180 EB Amstelveen
Tel: 020-5457200
Web site: www.sinai.nl/nl 

 

Militair Geneeskundige Gezondheidszorg

UMC afdeling Q, 3e verdieping
Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
Postbus 90000, 3509 AA Utrecht
Tel: 030-2502665
Web site: www.defensie.nl/cdc/gezondheidszorg/geestelijke_gezondheidszorg

Copyright © 2021 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.